KAZAK ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENİRKEN VOKAL SESLERİN KULLANIMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 46-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin anadiline yakın akraba dillerden birini öğrenirken olumsuz transfer sorunu yaşadıkları bilinen bir gerçektir. Doğal olarak Türkçe öğrenen Kazak öğrencilerin bu sorunu yaşamaları ve özellikle vokal sesleri yazarken ve okurken değişik hatalar yapmaları kaçınılmazdır. Kazak öğrenciler hangi vokal seslerin yazımında ve okunmasında ne tür yanlışlar yapmaktalar ve bunların çözümü nedir? sorusu bu çalışmanın temel problemidir. Nitel araştırma bağlamında gözlem yoluyla Türkçe öğrenen A2 seviyesindeki 77 Kazak öğrenciye uygulama yaptırılmıştır. Alan yazın taranarak 10 metin üzerinde uzman görüşü alınarak karar kılınmış ve metinlerin ön uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından ilk olarak belirlenen metinler dikte ettirilmiş sonra sesli olarak okutturularak ses kayıtları yapılmıştır. Elde edilen veriler araştırmacı tarafından çözümlenerek Kazak öğrencilerin vokal seslerin yazımı ve okunmasında yaptıkları hata sıklıkları vokal seslerde görülen ses hadiseleri kapsamında sınıflandırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin vokal uyumu, vokallerde inceleşme, kalınlaşma, düzleşme, yuvarlaklaşma, darlaşma, genişlme, vokal konsonat değişimi, vokal düşmesi ve vokal türemesine bağlı hatalar yaptıkları tepit edilmiştir.

Keywords

Abstract

It is a fact that i

Keywords