KUŞAKLAR ARASI GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: MUHASEBE EĞİTİMİ ALMIŞ BİREYLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-59
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 191-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme ile birlikte tüm sektörlerdeki pazar boyutlarının gelişmesi girişimciliği önemli hale getirmektedir. Bunun nedeni, sınırların olmadığı, rekabetin yoğun olarak yaşandığı pazar koşullarında girişimcilik özellikleri güçlü olan bireylerin varlığı rekabet avantajının sağlanması noktasında önem arz etmektedir. Girişimcilik, ülkelerin sosyal ve toplumsal gelişiminde önemli bir güç olarak ortaya çıkmaktadır. Literatür incelendiğinde girişimciliği etkileyen faktörlerin; iş tecrübesi, eğitim, kültür, ailevi özellikler ve kişisel özellikler olduğu görülmektedir. Bu çalışma Şanlıurfa'da yaşayan X ve Y kuşağına mensup ve muhasebe eğitimi almış bireylerin girişimcilik eğilimlerinin ve özelliklerinin anlaşılması amacıyla yapılmıştır. 204 kişiye uygulanan anket çalışmasıyla toplanan verilerin parametrik ve parametrik olmayan testler ile incelenmesi sonucunda; Kuşak, cinsiyet gibi sınıfsal değişkenlerin genel girişimcilik eğilimleri açısından bir farklılığı bulunamaz iken; gelir ve eğitim düzeyinin girişimcilik eğilimi açsından farklı değerlere sahip olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Along with globalization, the development of market sizes in all sectors making entrepreneurship important. The reason is that the presence of i

Keywords