TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: İKİ FARKLI TÜRKİYE,
A STUDY OF INCOME DISTRIBUTION IN TURKEY: TWO DIFFERENT TURKEY

Author:

Number of pages : 468-477

Abstract

Çalışmanın amacı Türkiye’de gelir dağılımının eşitlikçi olup olmadığının (silindirik mi, piramidik mi) belirlenmesidir. Bu amaçla toplam gelirin oluşturulan nüfus gruplarının arasındaki dağılımının görsel değerlendirilmesi için grafikleri çizilmiş, cebirsel değerlendirilmesi için Gini katsayısı hesaplanmıştır. Daha sonra toplam gelirden en çok payı alan %5’ lik nüfus grubunu yine %5’ lik dilimlere bölüp, Türkiye geneline ilişkin gelir gruplaması ile arasında benzerlik olup olmadığına bakılmıştır. Ek olarak 2006-2014 yıllarında Türkiye’ deki gelir dağılımının karşılaştırılması yer almaktadır.

Keywords

Abstract

The goal of this study is to determine whether the income distribution in Turkey resembles a pyramid or a cylinder. For this purpose to make visual and algebraic evaluation the distribution of total income among population groups figures are created and Gini coefficient is calculated, respectively. Additionally, visual similarities are considered and whether visual similarities exist between income distributions of different income level groups or not. Further, the top of 5% of the income level is

Keywords