RUSYA’NIN CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI VE BU POLİTİKALARIN TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : Uluslararası ilişkiler
Number of pages: 289-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Rusya’nın Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki Ermeni politikaları ile bu politikaların Türk-Ermeni ilişkilerine etkileri ele alınarak incelenmiştir. Tarih boyunca Türkleri ezeli rakip olarak gören ve kendi güvenliği için Türklerle arasında Ermenilerden oluşan bir tampon bölge kurmaya gayret gösteren Rusya bu politikasını Cumhuriyet döneminde de sürdürmüş ve Zengazur topraklarından başlayarak zaman içerisinde Türklere ait toprakları Sovyet Ermenistan’ına vermiştir. Ermenistan’ı Kafkasya’daki çıkarlarına ulaşmasını sağlayacak jeopolitik ve stratejik bir araç olarak gören Rusya’nın hem SSCB döneminde hem de BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) döneminde en önemli müttefiki Ermenistan olmuştur. Ermenistan ise Rusya’ya askerî üsler vermek ve savunma işbirliği anlaşması yapmak suretiyle Rusya’yla ittifakını pekiştirmiştir.

Keywords

Abstract

In this article, Armenians politics of Russia during the period of Republic of Turkey and the effects of Russian-Armenian politics on the Turkish- Armenian relations have been evaluated. Russia which considers Turks as its arch rival historically endeavored to set up an Armenian buffer zone between Russia and the Turks with the security requirements. Russia carried on this politics during the republic period of Turkey and started to transfer Turkish soil to Soviet Armenia since the annexation of Zengazur. During the USSR (Union of Soviet Socialist Republics) period and CIS (Commonwealth of Independent States) period Armenia has become the most important ally of Russia which considers Armenia as a geopolitical and strategical instrument to reach its goals in Caucasia. On the other hand Armenia reiterated its alliance with Russia by allocating military bases and signing Defense Cooperation Agreement.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics