ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ (1071-1308) ÇİNİLİ MİHRABLARDA NİŞ (HÜCRE) TEZYİNATI

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 423-438
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Anadolu Selçuklu Dönemine (1071-1308) ait olan çinili mihrapların bölümlerinden biri olan mihrap nişlerinin tezyinatı ele alınmıştır. Selçuklular 1071 Malazgirt zaferi ile Anadolu'ya geldiklerinde karşılaştıkları taş, ahşap, alçı v.b. bir çok malzemeyi kullanarak Orta Asya'da uyguladıkları tezyini geleneği burada çini malzeme kullanarak uygulamış ve devam ettirmişlerdir. Çalışmada mihrabın kavram olarak incelenmesinin yanı sıra, tarihsel gelişimi hakkında da bilgiler verildikten sonra, konumuzu oluşturan mihrapların niş bölümleri ele alınarak, üzerindeki çini süslemelerin detaylı anlatımlarına yer verilmiştir. Çoğunlukla geometrik süslemelerin kullanıldığı mihrap nişlerinin yanı sıra, bitkisel bezemenin kullanıldığı mihrap nişleri de bulunmaktadır. Fotoğraflarla desteklenen çalışmamız bir değerlendirme ile neticelendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the ornamentation of the mihrab cells, one of the chapters of the tiles mihraplines belonging to the Anatolian Seljuk Period (1071-1308), was discussed. When the Seljuks came to Anatolia with the victory of Malazgirt in 1071, they met stone, wood, plaster etc. Using a lot of materials, they applied and continued the ceremony tradition they applied in Central Asia by using tile material here. In addition to the study of the mihrab as a concept in the study, as well as the historical development of the mihrab, cell parts of the mihrabs forming the position were discussed and detailed explanations of the tile ornaments were given. In addition to the mihrab cells where geometric ornamentations are mostly used, there are also mihrab cells where the herbal bee is used. The work we have supported with photographs has been concluded with an evaluation. The work we have supported with photographs has been concluded with an evaluation.

Keywords