ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE EKONOMİSİNE KATKISI

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 402-422
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversiteler kuruldukları kentin sosyokültürel, ekonomik ve çevresel faktörleri üzerinde büyük ölçüde etkiye sahiptirler. Özellikle üniversiteler bulundukları kentin ekonomisinin gelişmesinde, sosyoekonomik eşitsizliği gidermede önemli bir görev üstlenmişlerdir. Bu anlamda üniversite öğrencilerinin harcamaları bulundukları kentin ekonomisine canlılık kazandırmaktadır. Bu nedenle çalışmada Beypazarı ilçesinde bulunan Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ilçe ekonomisine olan katkılarını belirlemek amacıyla öğrencilerin yaptıkları harcamaların tespitine yönelik analiz yapılmıştır. Çalışmada 2016-2017 eğitim öğretim yılında Beypazarı Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan 385 öğrenciye anket uygulanmış ve veriler SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda bir öğrencinin aylık ortalama 532,60TL harcama yaptığı ve öğrencilerin toplam olarak ilçe ekonomisine bir yılda yaklaşık 4,316,190TL katkı sağladığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Universities have significant influence on the sociocultural, economic and environmental factors of the city that they are established in. They have been especially adopting the role of an improver for the economic growth of the city and a reducer of socioeconomic inequality. In this respect, the spending of the university students has been contributing to the liveliness of the economy of the city. For this reason, a research analysis on the detection of students’ consumption has been conducted to monitor the contributions of the students of Ankara Vocational School of Higher Education, located in Beypazarı town, to city economy. There search included a survey of 385 students from Beypazarı Vocational Higher Education in 2016-2017, and the acquired data was analysed with SPSS 22.0 program. Following there search, it is concluded that they early average spending amount of a single student is 532,60Turkish lira, and the total contribution of the students to the city economy for one year is approximately 4,316,190Turkish lira.

Keywords