ANA DİL VE GÖÇ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : Sosyal bilimler
Number of pages: 478-492
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1950 yıllardan itibaren iş gücü ihtiyacı karşılamaya bağlı olarak Türkiye'den Avrupa'ya büyük bir göç dalgası başlar. Göç dalgası kısa süre içerisinde Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa coğrafyasına dağılır. Yarım asırı geride bırakan Avrupa'daki Türk varlığı ilk döneminde söz konusu olan ekonomik saiklerin ötesinde sosyal ve kültürel bir boyut almıştır. Bu çalışma kapsamında göçmen Türk çocuklarının anadil edinim koşulları ve imkanların durum tespit ve değerlendirmesi yapılacaktır. Bir dili kazanma veya bir dilde yeterli olma ölçüt ve kriteri açısından Fransa'da yaşayan göçmen Türk çocuklarının Türkçe'yi anadil olarak edinimleri ELCO (Enseignements des Langues et cultures d'origines/Kök Dil ve Kültürler Öğretimi) programı üzerinden ele alınacaktır. Çalışmanın amacı farklı kültürel ve etnik unsurları barındıran ve aynı zamanda ikinci Türk göçmen nüfusu sahip Fransa'da Türkçe'nin anadil olarak edinim zorlukları ve anadil meselelerine dikkat çekmektir.

Keywords

Abstract

Since 1950 a great wave of immigration from Turkey to Europe is started in order to meet the needs of the workforce. The wave of migration is dispersed all over Europe, especially in Germany, in a short period of time. Turkish immigration having an economic dimension in the first period takes different dimensions over time. The Turkish presence in Europe, which was half-way left behind, gained a social and cultural dimension beyond the economic reasons of the early period. Within the scope of this study, the conditions and possibilities of native language acquisition of immigrant Turkish children will be assessed and evaluated. As a criterion and criteria for gaining a language or qualification on a language level, native language acquisition of immigrant Turkish children living in France will be addressed through the ELCO program (Enseignements de Langues et Cultures d'Origine/ Teaching of Languages and Cultures of Origin). The aim of the study is to draw attention to the difficulties of acquiring Turkish as a mother tongue and the mother tongue affairs in France, which has different cultural and ethnic elements and also has a second Turkish immigrant population.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics