Y KUŞAĞININ ONLINE ALIŞVERİŞ TUTUMUNUN ÖLÇÜLMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA,
THE MEASUREMENT OF THE ONLINE SHOPPING ATTITUDES OF GENERATION Y: AN APPLICATION ON UNIVERSITY STUDENTS

Author:

Number of pages : 303-315

Abstract

İnternet kullanımının her geçen gün artması ile birlikte tüketiciler geleneksel alışveriş alışkanlıklarını değiştirerek online alışverişe yönelmektedirler. Bu çalışmada internet kullanımında diğer kuşaklardan farklı bir yere sahip olan Y kuşağının online alışveriş tutumu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla geliştirilen anket formu Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda ve Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 459 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan C-RT analizi sonucunda katılımcıların online alışverişe yönelik tutumlarında demografik özellikler arasından etkili değişkenin aylık gelir olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra internet kullanım özelliğinin, alışveriş türünün ve üyeye özel kampanya olmasının online alışverişi arttırdığı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

As the use of the internet increases day by day, consumers change their traditional shopping habits and go online shopping. In this study, it was tried to reveal the online shopping attitude of the generation Y who has a different situation from other generations in internet usage. A questionnaire form developed for this purpose was applied to 459 students who are studying at the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Kafkas University and at the Business Discipline in the Institute of Social Sciences of Kafkas University. As a result of the C-RT analysis, it was determined that the monthly income is influential variable from demographic characteristics in the attitudes of the participants to online shopping. Besides, the results show that internet usage features, shopping types and member-specific campaigns increase online shopping.

Keywords