TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SANAL MÜZE UYGULAMALARI VE SANAT EĞİTİMİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-58
Language : null
Konu : sanat
Number of pages: 277-286
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz eğitim anlayışında öğrenme sadece okullarla sınırlı kalmamaktadır. Farklı mekan ve uygulamaların öğrenme sürecine sağladığı katkının anlaşılmasıyla müzelerin eğitim öğretimdeki rolü değişmiştir. Müze, sadece bireylerin gezip göreceği objelerle dolu bir mekan olmaktan çıkmış, sosyal faaliyetleri ve farklı uygulamaları ile aktif eğitim kurumlarına dönüşmeye başlamıştır. Bu süreçle beraber müzeler, çağın ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilmek için yeniden yapılanma sürecine girmiş, bilişim teknolojilerinin nimetlerini de kullanarak sanal müze uygulamalarına başlanmıştır. Türkiye ve dünyada sanal müze uygulamaları, eğitim ve öğretimde kullanılması (sanat eğitiminde) ve işlevi üzerine yapılan araştırma sonucunda; Türkiye’de karşılaşılan güçlükler ve uygulama eksiklikleri tespit edilmeye çalışılmış ve önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Learning in today's educational sense is not limited to schools. Understanding the contribution of different venues and practices to the learning process has changed the role of museums in education and training. The museum has just begun to become a place full of objects that i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics