YEREL TEMALARI İŞLEYEN VE TOPLUMSAL GERÇEKÇİ RESSAMLARIN ESERLERİNDE ANA VE ÇOCUK TEMASI

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : sanat
Number of pages: 80-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuğun anne ile ilişkisi daha ana rahmine düşmesiyle başlar ve görülmeyen bir bağ kurulur. Ana şefkati ile büyütür, eğitir, yetiştirir. Gerçek hayata hazırlar. Bu süreçteki Türk resim sanatında anne ve çocuk yansımaları, tarihsel bir bakış içerisinde birçok değişik yaklaşımlara sahne olmuştur. Bu çalışmada Türk sanatçılarımızın resimlerinde anne ve çocuk konusunun ele alınış biçimleri üzerine yapılan incelemelerin yansıtılması amaçlanmıştır. 1950’lere kadar ana ve çocuk konusunun hemen hemen yer almadığını, Toplumsal Gerçekçiler ressamlar tarafından ana ve çocuk konusunu işlemeye başladıkları gözlemlenir. Anadolu’nun toplumsal gerçeklerini farklı biçimsel üsluplarla ele aldıkları ve resmettikleri görülür. Bu makalede Osman Hamdi Bey, Turgut Zaim, Nuri İyem, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Neşet Günal ve Neşe Erdok eserleri incelenerek, farklı üsluplara sahip olmalarıyla, ana-çocuk temasını farklı konulardan ele alınışı yansıtılmıştır. Dikkat çeken bir durum ise ne kadar anne çocuk bağı kadınsal bir duygu olarak düşünülse de özellikle erkek sanatçıların analizleriyle resmettikleri bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The relationship of the mother and the child begins with the fall of the womb. Invisible is set in a vineyard. It enlarges the main compassion, trains and prepares for real life. Mother and child reflections in Turkish Art in this process have been the scene of many different approaches in a historical perspective. In this study, Turkish artists in our handling of the issue of maternal and child image formats are intended to reflect on the examinations. Until 1950,social realities artist were not known for using the mother and child issue within their art, from then on processing the issue within their art has been noticed. They dealt with different social realities of Anatolia and they seem to portray formal style. This article will examine the work of:Osman Hamdi Bey, Turgut Zaim, Nuri İyem, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Neşet Günal ve Neşe Erdok. The different techniques that are used by those artists for expressing the mother and child issues will be discussed.In a striking case how the mother-child bond is contemplated as a feminine feeling, the male artists especially illustrated their analysis.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics