ÜRÜN YAŞAM SEYRİNDE KAR MAKSİMİZASYONUNUN TEMEL DİNAMİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : Muhasebe Finansman, İşletmme
Number of pages: 9-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu günün rekabet ortamında öne çıkan başarılı işletmeler, ürün odaklı olmaktan daha ziyade müşteri ve servis odaklı işletmelerdir. Ancak, memnun müşteriler her zaman kar maksimizasyonunun garantisi de olmamaktadır. Kar maksimizasyonu, müşteri memnuniyetini ön planda tutarken maliyetlerin ürün yaşam seyrinde etkin olarak yönetilmesine bağlıdır. Bu çalışmada, kar maksimizasyonu açısından ürün yaşam seyri maliyetlerinin etkin yönetiminin temel başarı alanları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Özellikle, ürün yaşam seyrinde etkin maliyet yönetiminin muhasebe uygulamalarının da başarısını gerektirdiği ve tasarımdan üretime, pazarlamadan sunulan servis ve hizmetlere üst yönetimin desteğiyle birlikte tedarik zincirini de kapsayan etkin bir performans ve maliyet yönetiminin ürün yaşam seyrinde kar maksimizasyonunun temel dinamikleri olarak ele alınması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

In today's competitive environment, successful enterprises that come forward are customer-focused and service-oriented businesses rather than product oriented. However, satisfied customers by itself aren’t guarantee of profit maximization every time. Profit maximization depends on increasing customer satisfaction while managing costs effectively over the product life cycle. In this study, key success areas in the management of the product life cycle costs have been tried to determine in terms of profit maximization. In particular, it has been determined that the success of the product life cycle cost management requires accounting success and besides this; from design to production, from marketing to service, including supply chain, it requires effective cost management and performance management with support of senior management. These factors should be considered as the basic dynamics of profit maximization over the product life cycle.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics