ETHEM İZZET BENİCE'NİN "ON YILIN ROMANI" NDA ESKİ- YENİ KARŞILAŞTIRMASI

Author :  

Year-Number: 2017-58
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 560-581
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, inkılâp kanonunun ve onu şekillendiren Atatürk inkılâplarının, popüler romancılarımızdan Ethem İzzet Benice'nin ( 1903-1967 ) Cumhuriyet'in 10. Yılı münasebetiyle yazdığı "On Yılın Romanı" adlı eserine yansımalarını ele alacaktır. Atatürk'ün ortaya koyduğu devrimleri oluşturan ilke ve inkılâplar, Cumhuriyet Türkiyesi'nin idarecileri tarafından bir rehber olarak görülmüş ve bunların edebiyatçılar tarafından da eserlerinde yüceltilmesi istenmiştir. Edebiyatçılar da bu isteğe karşılık vererek "inkılap kanonu"nun oluşmasına sebep olmuştur. Ethem İzzet Benice, Osmanlı Devletini "eski", Türkiye Cumhuriyeti'ni ise "yeni" olarak romanında tanıtır. Bu iki devir arasında roman boyunca kıyaslamalar yapar. Bu çalışmada Ethem İzzet Benice'nin kanonik çalışmalarından biri olan "On Yılın Romanı", ele aldığı bu "eski-yeni kıyaslaması" açısından irdelenecektir.

Keywords

Abstract

This article, will discuss the reflections of the revolutionary canon and the Atatürk reforms that shaped it, the eschatological reflection of Ethem İzzet Benice (1903-1967) from the popular novel writers, " On Yılın Romanı" written for the 10th anniversary of the Republic. The principles and reforms that constituted the revolutions that Atatürk put forward were regarded as a guide by the administrators of the Republican Turkey and they were also deserved to be exalted by the writers in their works. Literaturists have responded to this demand, which has led to the formation of a "revolutionary canon". Ethem İzzet Benice introduces the Ottoman State as " old" and the Republic of Turkey as "new" in his novel. In this stady, one of the canonical works of Ethem İzzet Benice, " The Novel of the Decade" will be examined from the point of view of this "old-new comparison".

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics