TÜRKİYE’DE STÜDYO CAM HAREKETİ’NİN (KISA OLAN) TARİHÇESİ,
THE BRIEF HISTORY OF THE MOVEMENT OF STUDIO GLASS IN TURKEY

Author:

Number of pages : 266-276

Abstract

1956 yılında dünyada başlayan “Stüdyo Cam Hareketi” ülkemize ancak 2000’li yıllarda etkisini göstermeye başlamıştır. Bir çok Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik-Cam Bölümlerinin web sitelerinde, akademisyenlerinin yazdıkları makalelerde, öğrencilerinin yazdıkları tezlerde hep “”ilk camı biz kurduk”” iddası yer almaktadır. Bu makalede bu soruya cevap aranmakta ve belgeler ile zaten kısa olan Türkiye Stüdyo Cam Hareketi’nin tarihçesi yer almaktadır.

Keywords

Abstract

The "Studio Glass Movement" which started in 1956 in the world, started to show effect in Turkey around year of 2000. Many of the collections of the University of Fine Arts Faculty's Ceramic-Glass Departments website claim that in the articles written by academicians, students always wrote "we were the first who build glass studio’s" in theses written by their students. In this article, the answer to this question is sought and the history of the Turkey Studio Glass Movement, which is already short with the documents, is located.

Keywords