'TICKETS,PLEASE' ADLI KISA ÖYKÜNÜN IŞIĞINDA DEĞİŞEN CİNSİYET ROLLERİ VE TOPLUMUN BU DURUMA KARŞI TEPKİSİNİN BİR PORTRESİ

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 558-563
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birinci Dünya Savaşının etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 1900 lü yılların başında Avrupa’nın her yanında cinsiyet rollerini de içeren değişiklikler görülmüştür. Yeni dünya endüstrileşmeyle beraber günden güne modernleşirken insane doğası hala mevcut rollerini sürdürmeye yatkındır. Erkeklerin savaş nedeniyle güç kaybetmesi hatta bazılarının sakat kalmasından dolayı bazı meslekleri kadınlar sürdürmeye başlamıştır. Kadınların edindiği bu yeni rol onlar açısından kazanılmış bir zafer gibi görünse de aslında kişisel ilişkilerde erkek egemen model hala geçerliliğini sürdürmeye çalışmaktadır. Bu dönemin güzel bir örneği olaral D.H Lawrence’ın kısa öyküsü ‘Tickets Please’ çalışmada analiz edilece

Keywords

Abstract

In the beginning of 1900s or in other terms the conflict years of The First World War people all around Europe faced a great deal of changes including gender roles. The new world is getting modern and modern and industrialization is spreading over but still the human nature wants to play his/her own ‘original’ role in the society. Men’s losing their power of doing some jobs or their being disabled during the war made women take new positions. This new identity of women seems like a victory for some but when it comes to personal relationship men are still eager to maintain their previous roles. As in other aspects of life the effect of those changes are also seen in literature. As a good example of this era’s products, D.H. Lawrence’s “Tickets, Please” is analyzed by using Reader Response Criticism throughout the paper.

Keywords