KARA KARAYEV’İN IKİ PİYANO SİLSİLESİNİN (“PİYANO İÇİN 6 ÇOCUK PİYESİ” VE “ORTA ZORLUKTA 6 PİYES”) ÖRNEĞİNDE MÜZİK EĞİTİMİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA METODİK YÖNTEMLER

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 334-348
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sunulan makale Azerbaycanın büyük bestecisi Kara Karayev'in iki piyano silsilesinin üzerinde yapılan ilmi - metodik çalışmadır. K.Karayev'in sanatı çağdaş dünya müzik kültürünün bir parçasıdır. Bestecinin yaratıcılığında yer alan Doğu ve Batı müzik değerleri sentezinin oluşumu Azerbaycan piyano müzik kültüründe piyano icracılığın formlaşmasında önemtaşıyıcı bir faktördur. Küçük yaşlı icracıların müzikal zevkinin şekillendirilmesi, ciddi müziğe sevgi beslemesi için bu eserlerin eğitim sisteminde gerekli materyal olduğu çalışmada tespit edilir. Erken yaşlardan itibaren düşünen, zengin bilgili, başarılı müzisyen - icracıyı yetiştirip profesyonel seviyeye ulaştırmak çabalarının açıklaması çalışmanın esas amacıdır. Makalede bu hedefe öğrencileri ulaştırmak için müzik eğitiminin sistemli şekilde hayata geçirilmesinin önemi vurgulanır. Aynı zamanda, her bir piyanocu öğretmenin pratiğinde yıllarca topladığı kendi icracılık metodlarını öğrencilerine aktarması bildiride önemli faktör gibi gösterilir. Makalede örnek eserlerin müzikal ve teknik esasını oluşturan üslup özellikleri, janr ve psikolojik temel, dünya ve ulusal müzikle bağların oluşumu gibi göstergelerin açıklanması icra için uygun olan metodik tavsiyeler vasıtaları ile sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The article is a scientific and methodical work on two piano cycles of the great Azerbaijani composer Kara Karaev. The art of K.Karaev is a part of the modern world musical culture. The synthesis of the highest achievements of the musical culture of the East and West in the composer's work is an important factor in the formation of the piano performance of Azerbaijani piano music culture. These works can serve in the educational system as a necessary material for inculcation of love for serious music, as well as for the formation of the musical taste of small pianists. The main goal of the work is an attempt to educate and bring to a professional level a thinking musician from an early age who has a rich knowledge, a successful musician-performer. To achieve the pupils' goal, the article emphasizes the importance of implementing systematic music education. At the same time, each pianist presents to pupils, as an important factor, his performing methods, which have been worked out for years by the teacher. Stylistic features that form the musical and technical basis of the works listed in the article, the genre and psychological foundation, the disclosure of indicators of the emergence of links with world and national music, are presented with the help of appropriate methodological recommendations. .

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics