GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE TEKNOLOJİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR PERSPEKTİF

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 338-353
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son 40 yıl veya daha fazla sürede dünya ekonomisi gelir eşitsizliğinde belirgin bir artışa şahitlik etmiştir. Artan gelir eşitsizliğinin arkasındaki temel faktörler ise sıkça tartışılan konulardır. Teknolojinin eşitsizlik üzerinde bir yan etkisi olduğu yaygın olarak kabul edilen bir gerçektir. Bu çalışmanın birincil amacı, eşitsizlik ve teknoloji arasında ilişki olup olmadığını analiz etmektir. Teknoloji ve eşitsizlik arasındaki ilişkiye odaklanarak teknolojinin özellikle Amerika için söz konusu temel faktörlerden biri olabileceğini ileri sürüyoruz. Çalışmadan elde edilen ampirik sonuçlar, teknolojinin ABD için kesinlikle böyle bir faktör olduğu ancak farklı eşitsizlik eğilimleri ve Acemoğlu (2003) ve Smeeding (2004)’in işaret ettiği bazı farklı politikalar nedeniyle Fransa için böyle bir faktör olmadığı gösterilmiştir.

Keywords

Abstract

Over the past 40 years or more, world economy have witnessed a signifincant increase in income inequality. The underlying factors behind rising income inequality are hotly debated issues. A widely acknowledged fact that techonology has some side effect on inequality. Primary objective of this study is to analyse whether there is a relation between inequality and technology. By focussing on the relationship between technology and inequality we argue that technology could be one of these principal factors especially for US. The empirical results of this study show that technology is certainly a such factor for US but not for France because of their different inequality trend and some different policies that pointed out by Acemoğlu (2003) and Smeeding (2004).

Keywords