ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMİNDE ARKADAŞ ÇEVRESİNİN ROLÜ: YALOVA ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 349-361
Year-Number: 2017-57

Abstract

Okullarda şiddet gittikçe artan bir toplumsal sorun olarak tartışılırken aynı zamanda evrensel bir sorun olma niteliği de taşımaktadır. Bu çalışmada yaşları 10 ila 15 arasında değişen Yalova Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 152 ortaokul öğrencisiyle çalışılmış, anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket hazırlanırken sosyal öğrenme kuramından faydalanılarak çocukların arkadaşlarının sapmış davranışlarını öğrenip öğrenmediği test edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, çocukların arkadaşlarıyla görüşme sıklığı ile onların sapmış davranışlarını öğrenme arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, çocukların okullarda kuraldışı davranışlar sergileme ile arkadaşların sapmış davranışlarından etkilenme arasında da ilişki tespit edilmiştir. Zayıf da olsa çocuklarda şiddet eğilimi gösterme ile arkadaşların sapmış davranışlarından etkilenme arasında da bir ilişki gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

While school violence is discussed as an increasing social problem, it is also defined as a universal problem. In this study, a survey is conducted with 152 students who are between 10 and 15 years old in Yalova Mareşal Fevzi Çakmak Secondary School. Social learning theory is used for preparing the survey. The purpose of the survey is to observe whether the children learn their peers’ deviant behaviours or not. According to results, it is determined that there is a significant relationship between the frequency of meeting their friends and learning those friends’ deviant behaviors. Moreover, there is a significant relationship between children’s committing deviant behaviors and being affected from peer’s deviant behaviors. In spite of poor significance, there is also a relationship between children’s tendency of violence and being affected from peer’s deviant behaviors.

Keywords