TASARIM VE TEKNİĞİN BİRLİKTELİĞİ (TAKI TASARIM EĞİTİMİNDE BAUHAUS ETKİLERİ)

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 88-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yy. da sanatın tüm dallarını etkisi altına alarak sanatın ve tekniğin birbirini tamamlayan iki öğe olması gerektiğini savunan Bauhaus Ekolü, nesnenin amacına en uygun şekilde tasarlanmasıyla estetiğin de kendiliğinden geleceğini savunmaktadır. Sanat ve zanaatı birleştirerek fonksiyonel ve sanatsal ürünler tasarlamak, sanatsal ve uygulamalı öğretim yapmak, sanatla endüstriyi kaynaştırmak amacında olan Bauhaus Ekolü, estetik ve biçimsel temel kavramları içeren temel sanat eğitiminin (temel tasarım) ilk çıkış noktasını da oluşturmaktadır. Bugün sanat- teknoloji- bilim birlikteliğine ve her zaman yeni fikir ve çağrışımlarla doldurulmayı bekleyen ideal kıvamıyla Bauhaus, takı-kuyumculuk eğitimi veren okullarında temel sanat eğitimi ve tasarım derslerini etkilemektedir. Tasarım ve tekniğin birlikteliğini etkileyen bu durum, özellikle takı sektörünün acil ihtiyacı olan markalaşma ve tasarıma kaynak olabilecek bir durumu içinde barındırmaktadır. Derin ve zengin kültürel bir alt yapıya sahip olan ve ilham veren birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış Türkiye’deki insan potansiyeli tasarım ve sanat alanlarında yüksek standartlarda eğitildiklerinde kuyumculuk ve takı anlamında dünya piyasasında hak ettiği payı en kısa sürede alacaktır. Bu nedenle özellikle tasarım sorununun çözümüne katkıda bulunulacak, dolayısıyla nitelikli tasarımcıların yetişip, takı tasarımı ve markalaşmaya destek olacağı düşünülen tasarım eğitiminin gerekliği ve önemine dikkat çekilecektir.

Keywords

Abstract

20. century. taking all the branches of art under the influence of the two complementary elements of art and the technique should be defending the Bauhaus School, the future of the object itself argues that the purpose of aesthetics in designing the most appropriate way. Art and craft products, combining functional and artistic design, artistic and practical teaching, to the Bauhaus School of art which aims to blend in with the industry, including basic concepts of aesthetics and form the basic art education (basic design) constitutes the starting point of the first. Today, the art-technology-science association, and always waiting to be filled with new ideas and evocations of the Bauhaus, jewelry-jewelry design courses providing education and art education in schools affects the basic. This situation affects the unity of design and technique, especially in urgent need of jewelry industry in the state of branding and design accommodates a possible source. With a deep and rich and inspiring cultural infrastructure in Turkey has been home to many civilizations in human potential, high standards of design and art deserves educated in the world market share in terms of jewelry and jewelry will be as soon as possible. Therefore be made to contribute to the solution of this problem especially in the design, so caught up with qualified designers, jewelry design and branding support is thought to be drawn attention to the importance and necessity of design education.

Keywords