GELECEĞİN DİPLOMATİK İNŞASI: KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİ

Author:

Number of pages: 138-150
Year-Number: 2017-57

Abstract

Günümüzün çok aktörlü ve çok boyutlu uluslararası ortamında uluslararası kuruluşların, hükümet dışı organizasyonların, sivil toplum örgütlerinin ve geniş anlamda kamuoyunun etkisi gün geçtikçe artmaktadır. İletişim ve bilişim olanaklarının gelişmesi ile birlikte farkındalığı yüksek bir kamuoyu oluşmakta, bireyler sosyal medya ve diğer araçlarla yaşadıkları dünyada söz sahibi olmayı talep etmektedir. Uluslararası sistemin günümüzde yaşadığı bu dönüşüm ile birlikte "yumuşak güç" ve "kamu diplomasisi" dış politikanın en önemli bileşenleri haline gelmektedir. Kamuoyunun pasif alıcı olduğu propagandanın yerini karşılıklı iletişimin ve anlayışın etkin olduğu esnek kamu diplomasisi anlayışı almaktadır. Karşılıklı anlayışın ve kültürel diplomasinin geliştirilmesine en uygun alanlardan biri de kuşkusuz yükseköğretimdir. Birçok ülke uluslararası yükseköğretimi bir kamu diplomasisi aracı olarak etkin bir şekilde kullanmaktadır. Proaktif bir dış politika yaklaşımıyla bölgesinde bir güç merkezi olmayı hedefleyen Türkiye açısından da kamu diplomasisi yaşamsal önem kazanmakta, yükseköğretim bu girişimlerin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türk yükseköğretim sisteminin dönüşümü ve kamu diplomasisi bağlamındaki rolü politika analizi çerçevesinden incelenmektedir.

Keywords

Abstract

In contemporary international system the role of public opinion have increasingly gained importance where ordinary people demand to participate in world politics through social media and other communication tools. This transformation has been rising the importance of "soft power" and "public diplomacy" as essential parts of foreign policy. Moreover, there emerged a new understanding of public diplomacy with mutual understanding and rather than propaganda tools of the traditional diplomacy. One of the most suitable areas for mutual understanding approach and cultural diplomacy is higher education which many states employ as a tool of public diplomacy. For Turkey, as a country pursuing a pro-active foreign policy with the goal of being a regional center, public diplomacy plays a vital role and Turkish higher education has an important potential in this manner. The goal of this paper is to explore the role of Turkish higher education as a tool of public diplomacy from the perspective of policy analysis.

Keywords