SINAV YAPAN ÖĞRETMENLER VE SINAVA GİREN ÖĞRENCİLERİN SÖZLÜ SINAVLARA INTERAKTİF İLETİŞİM BİLEŞENLERİNİN KATILMASINA YÖNELİK TUTUMLARI

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 543-557
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde konuşma becerileri farklı sözlü sınavlar ile ölçülebilmektedir. Bu sınavlar arasında yaygın bir kullanıma sahip olan mülakatların konuşma becerilerinin tüm özelliklerini ölçebilecek bir ortam oluşturmada eksik kaldığı görülmektedir; çünkü sınava giren öğrencilerin sözlü üretim becerileri mülakatlarda yöneltilen sorular ile ölçülürken karşılıklı konuşma becerilerini ölçebilecek bir format bu sınav türünde bulunmamaktadır. Öte yandan, sözlü sınavlara giren öğrencilerin başka bir katılımcıyla iletişim kurarken değerlendirilebileceği bir bölüm eklenmesi, konuşma becerilerinin gerektirdiği hem sözlü üretim hem de karşılıklı konuşma özelliklerinin ölçülmesine yardımcı olabilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmadaki amacımız, sınav yapan öğretmenlerin ve sınav alan öğrencilerin, interaktif iletişim bileşenlerinin sözlü sınavlara eklenmesine yönelik tutumlarını tespit etmektir/ belirlemektir. Çalışmanın katılımcıları bir dil okulunda bulunan öğretmenler ve öğrencilerden oluşmaktadır. Veriler, öğretmenlere kontrol listesi ve öğretmen ve öğrencilerle sözlü görüşmeler sayesinde toplanmıştır.

Keywords

Abstract

Speaking skill in EFL context can be assessed through various examinations. Among these examinations, commonly used interviews seem to lack the necessary setting to assess all features of speaking skill. Although spoken production is assessed by means of exam questions in an interview format, spoken interaction cannot be assessed due to the absence of an interactive format. On the other hand, incorporation of a section into examinations, where test takers, interacting with another participant, can be assessed in their interactional skills, may help the assessment of both features of speaking skill. Therefore, our aim in this study is to find out the attitudes of examiners and test takers toward integration of interactive components of communication into oral examinations. The participants of this study were the teachers and students in a language school. The data were collected by means of checklist to teachers and interviews with teachers and students.

Keywords