DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ, ETNİK DİLSE CANLILIK VE DİL ÖLÜMÜ BAĞLAMINDA FRANSA’DA YAŞAYAN TÜRKLERDE ANA DİL OLARAK TÜRKÇENİN DURUMU

Author :  

Year-Number: 2017-61
Language : null
Konu : DİL BİLİMİ
Number of pages: 271-288
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çoklu kültür ortamlarında dil ve kültürler arası etkileşim sıklıkla görülen bir olgudur. Var olmanın bir simgesi konumundaki dil, çok kültürlü ortamlarda yaşayan etnik grupların kendi öz kimliklerini muhafaza ederek o toplum içinde varlıklarını sürdürebilmede çok önemli bir paya sahiptir. Dilin kültür aktarım işlevi göz önüne alındığında ana dilini muhafaza edemeyen etnik grupların zamanla öz kültürlerinden de uzaklaşarak kaybolma tehlikesi ile karşılaşmaları muhakkaktır. Özellikle bu çalışmada çok kültürlü ortamda yaşayan etnik gruplarda ana dile olan tutumlar araştırılmış olup, etnik dilsel canlılık teorisi ile dil sürdürümü ve dil kayması kavramları ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Interaction between language and culture is a well-known phenomenon that is often seen in multi-cultural media. The language of being a symbol of existence has a very important role in maintaining ethnic groups' self-identities living in multicultural environments and being able to sustain their existence in that society. While considering the function of language in culture transfer, it is certain that ethnic groups which cannot maintain their mother tongue, should face the danger of disappearing away from their own cultures over time. Particularly in this study, attitudes towards the main language of ethnic groups living in a multicultural environment are investigated and the theories of ethnic linguistic vitality and the concepts of language maintenance and language shift are discussed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics