ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE REKLAM MÜZİKLERİ İLE VERİLMEK İSTENİLEN MESAJLAR

Author:

Number of pages: 126-137
Year-Number: 2017-57

Abstract

Bu çalışma kapsamında günümüzün modern alışveriş merkezleri ve alışveriş merkezlerinde yaşanan deneyim sonucunda elde edilen alışveriş değerlerinin bu alışveriş merkezlerinin reklam müziği mesajlarında yer alışı incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada genelden özele doğru giden bir bakış açısı dahilinde öncelikli olarak alışveriş merkezlerinde eğlence olgusunun başat hale gelmesi sonucunda ortaya çıkan alışveriş merkezleri ve özellikleri ele alınmış olup ardından çalışmanın ana konusu dahilinde olan ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinde yaşadıkları deneyimlerinden elde ettikleri alışveriş değerleri detaylı olarak değerlendirilmiştir. Alışveriş merkezlerinin reklam müziği mesajları ve bu reklam müziği mesajları aracılığı ile aktardıkları alışveriş değerlerine yönelik vaatlere yer verilmiştir. Tüketicilerin zihninde konumlandırmaya çalıştıkları imajları incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise; günümüz modern alışveriş merkezlerinin hangi alışveriş değerlerini reklam müziği mesajları ile tüketicilerine vaat ettiklerinin belirlenmesi amacı ile reklam müziği mesajları göstergebilim ve içerik analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it has been tried not to investigate the shopping values obtained from experience in today's modern shopping malls and shopping malls in advertisement music messages of these shopping malls. As a general point of view in the study, the shopping centers and features that emerged as a result of the dominance of entertainment in the shopping centers were handled and then the shopping values obtained from the experience of the consumers living in the shopping centers were evaluated in detail. Shopping centers have promises for advertising music messages and shopping values that they send via these advertising music messages. The images of the consumers trying to locate in their minds are examined. In the last part of the study; Advertising music messages are analyzed with indicators and content analysis methods in order to determine which shopping values of today's modern shopping centers have promised consumers with advertising music messages.

Keywords