SRİ LANKA BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE ŞİRKET ÖZELLİKLERİNİN KAMUOYU AYDINLATMA UYGULAMALARINA ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 602-616
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Bu çalışma, hali hazırdaki kurumsal yönetimde kamuoyu aydınlatma uygulamaları ve Sri Lanka Sözleşmeli Muhasebeciler Kurumu (ICASL) (2003) tarafından yayınlanan gerekli uygulamalar arasındaki farkı analiz etmek için gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 2002-2006 yıllarında yayınlanan yıllık raporlar baz alınmıştır. Gerekli kamuoyu uygulamaları ve yıllık raporlar arasında ve araştırmacılar tarafından geliştirilen indeks arasında karşılaştırma yapılmıştır. İndeks, diğer ülkelerdeki kurumsal yönetim ilkeleri ve yerel kurumsal yönetim ilkelerinden yararlanılarak geliştirilmiştir. İndeks oluşturulduktan sonra, 2002-2006 arası yayınlanan “Kayıtlı Ruhsatlı Ticari ve Özel Bankalar’ın (LLCSB) ” yıllık raporları değerlendirilerek dolduruldu. Seçilen bankalar (LLCSB) 2007 Aralık itibarı ile Colombo Menkul Kıymetler Borsası’nda yer aldı. Çalışmada değerlendirmeye alınan banka sayısı 12 idi. İndeks doldurulduktan sonra, anket analizleri panel veri analiz yöntemi ile yapıldı. Panel veri analizi, beş yıl boyunca çeşitli zamanlarda izlenen bankaların profilidir. Analiz, 12 banka üzerinde, bu bankaların 5 yıllık raporları (2002-2006) incelenerek yapıldı. Analiz, 8 değişkenden 6’sı için E-Views (Version 5.1) kullanılarak yapıldı. Sonuç olarak bu çalışma, var olan ve gerekli kamuoyu uygulamaları arasında ve Belirgin Şirket Özellikleri ve kamuoyu aydınlatma pratikleri arasında belirgin farklar olduğuna işaret eder. Bunun sebebi, modelin; kamuoyu aydınlatma uygulamalarının değişkenliğinin, yönetim kurulu, şirket büyüklüğü, borç, kar marjı, şirketin yaşı ve öz kaynak verimliliği gibi değişkenlerle açıklanması anlamına gelen r-karesi alınmış % 94’lük değer ortaya koymasıdır.

Keywords