HİZMET VE KONFOR PARAMETRELERİNE İLİŞKİN EN İYİ HAVAYOLUNUN SEÇİMİ ÖRNEK AHP UYGULAMASI

Author:

Number of pages: 425-439
Year-Number: 2017-56

Abstract

Havayolu taşımacılığında meydana gelen hızlı gelişmeler pazarın büyümesine ve dolayısıyla rekabette büyük bir artışa neden olmuştur. Artan rekabet koşulları havayolu şirketlerini müşteri memnuniyetini ve dolaylı olarak da taşıdığı yolcu sayısını arttırmaya yönelik farklı önlemler almaya itmiştir. Bu nedenle dünyada uluslararası havacılık faaliyetleri gerçekleştiren 200’ün üzerindeki havayolu firmasında yolcuya sunulan hizmetler de son derece çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmanın amacı ülkelerinde faaliyet gösteren bayrak taşıyıcı havayolu firmalarını çeşitli hizmet ve konfor parametrelerini göz önünde bulundurarak AHP analizi dahilinde değerlendirmektir.

Keywords

Abstract

Rapid developments in air transportation cause for the growing and also a substantial increase in the the market competition. Increased competition in airlines push to take different measures for increasing customer satisfaction and indirectly the number of passengers. Therefore, the services provided for more than 200 airline companies and passengers perform

Keywords