UNUTULMUŞ BİR 16. YÜZYIL MESCİDİ: İSTANBUL/FATİH HOCA KASIM CAMİİ/MESCİDİ

Author:

Number of pages: 340-357
Year-Number: 2017-56

Abstract

İstanbul Fatih’te Eminönü bölgesinde yer alan mescid günümüze ulaşan kitabesine göre Sultan Süleyman’ın kızı (Mihrimah?) adına 1558 tarihinde inşa edilmiştir. Yapıya 16. Yüzyıl hakkında çalışan araştırmacılar tarafından değinilmediği gibi benzer isimdeki bir başka mescid ile de sürekli karıştırılmıştır. 18. Yüzyılda yakın çevresi değişime uğrayan yapı bu değişim sürecinden etkilenmiştir. Daha sonraki süreçte de onarım gören mescid alt yapısında yer alan iki tonozlu mekan ve Köprülüzade Mustafa Paşa Vakfı’na ait bir Nakşi Tekkesi ile olan ilişkisi açısından da önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

According to the extant inscriptions; the mosque located in Fatih’s Eminönü area was built in 1558 on behalf of the daughter of Sultan Süleyman (Mihri-mah?)This mosque has been continueously confused with another mosque of similar name because it has not been addressed by the researchers that studied the 16th century.This building which it’s immediate surroundings have un-derwent a change in the 18th century, has been affected by the change pro-cess.The mosque that seen a renovation in the later period, is of capital impor-tance because of two vaulted room located in it’s infrastructure, and of it’s re-lation to a Nakshi Tekke that belongs to the Köprülüzade Mustafa Pasha chari-table institution.

Keywords