ULUS-DEVLET MODELİ VE DİL POLİTİKASI,
NATION-STATE MODEL AND LANGUAGE POLICY

Author:

Number of pages : 520-529

Abstract

Bir ulusun bellirli bir coğrafyada eğemenliğini meşru kılan 1789 Fransız İhtilali milliyetçilik akımı esin kaynaklı ulus devletler açısından dil ve tarih toplumsal kimlik oluşumunun temel müracaat kaynaklarını oluşturur. Tek devlet, tek ulus, tek dil, tek kültür söylem ve düşüncesinin hakim olduğu ulus-devlet modeli açısından etnik ve kültürel bir kimlik tanımı göze çarpar. Demokrat, çok kültürcü perspektifli toplumlar ve çoğulculuk ve çeşitliliğin kurumsal kimliğe büründüğü demokrasi ve hukuk devleti vurgusu yapan ve yaygınlaştırılması için politika geliştiren, rehberlik yapan Avrupa Birliği vb. kurumlar tarafından farklılıklar insan olmaktan doğan temel hak ve hürriyetler olarak değerlendirilir. Bu bağlamda etnik ve kültürel milliyetçi karakteristik özelliğe sahip ulus-devlet değerleri ile Avrupa değerleri bağdaşmaz. Bu çalışmada yerel diller, anadil ve dil hakları bağlamında Fransa örneği üzerinden ele alıncaktır. Çalışmanın amacı çoğulcu ve çeşitli bir yapıya sahip AB ile rafine bir sosyo-kültürel yapıyı hedefleyen ulus-devlet modeli arasındaki temel değersel ve yapısal çatışmalara dikkat çekmektir.

Keywords

Abstract

Language and history constitute the basic dynamic and application sources of social identity formation in terms of the nation-state model. Ethnic, cultural and national characteristics identity is observed in a nation-state model where single nation, single language, single culture, discourse and thought dominate. Diversities are considered as essential human rights and freedom in fully democratic, multicultural perspective societies and structures like the EU in which different components such as pluralism and

Keywords