MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARINDA “ELEKTRONİK ORG” DERSLERİNDE KULLANILAN DAĞARIN YAPILANMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2017-59
Number of pages: 529-542
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlk ve Ortaokulların müzik eğitimindeki kulak eğitimi, şarkı öğretimi ve solfej eğitimi gibi enstrüman ile eşlik edilmesinde yarar görülen kullanım alanları göz önüne alındığında, Müzik Öğretmenliği programlarındaki “Elektronik Org” dersinin içeriği ve işlevselliği önem kazanmaktadır. Müzik teknolojisinin geliştiği bu dönemde elektronik klavyeli çalgıların sınıfta müzik eğitimi için olanaklarının geniş olması, müzik öğretmenleri ve müzik öğretmeni adayları için üzerine eğilmeleri gereken önemli bir konu halini almaktadır. “Şarkıya Eşlik Edebilme” becerisi üzerine eğilen bu çalışmada; elektronik org enstrümanın yapısı ve “Elektronik Org” dersin içeriğinin incelenmesinin amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımına uygun, betimsel tarama modelindedir. Nitel çalışmalar, doküman inceleme, araştırılması hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin çözümlenmesini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2006:187-189). Tarama modeli ise, “geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan yaklaşımdır” (Karasar, 2006: 77).

Keywords

Abstract

The content and functionality of the "Electronic Org" course in Music Teaching programs is gaining importance when the usage areas of primary and junior high schools' music education such as ear training, singing teaching and solfege education are considered to be accompanied with the instrument. In this period of development of music technology, the possibilities for electronic music education in electronic classical music instruments is becoming an important issue for music teachers and music teacher candidates. In this work, which is devoted to the "ability to accompany singing" skills, The structure of the electronic organ instrument and the "Electronic Organ" are intended to examine the content of the course. Research is a descriptive screening model suitable for qualitative research approach. Qualitative studies include analyzing documents, analyzing written materials that contain information about events and events targeted for research (Yıldırım and Şimşek, 2006: 187-189). The screening model is an approach that aims to describe "the past or present situation as it is" (Karasar, 2006: 77).

Keywords