HAYATINDAN İZLER ÇERÇEVESİNDE NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞAHSİYETİ

Author:

Number of pages: 669-684
Year-Number: 2017-56

Abstract

Necip Fazıl Kısakürek, bir şair ve yazar olarak, edebî ve fikrî nitelikte çok sayıda eseriyle yirminci yüzyıl Türk edebiyatına damgasını vurmuştur. İsmi etrafında yapılan değerlendirme ve tartışmaların çokluğu, özgün bir şahsiyeti işaret etmektedir. Şahsiyetinin şekillenmesinde çocukluğu, yaşadığı konak; ilk mektep, Bahriye Mektebi ve Darülfünun'daki eğitim dönemleri önemli bir tesir oluşturmuştur. İçine düştüğü bohem hayattan 1934'te tanıştığı Abdülhakim Arvasi ile kurtulması, ona yeni bir hayatın kapısını açmıştır. Yeni his ve fikir dünyası, onun "ben ve benlik" tasavvurunda da köklü bir değişime neden olmuştur. Kendinden emin, cesur, zeki, cömert, mükemmeliyetçi, asalete önem veren, mücadeleci şahsiyetine karşın yalnızlığı, vehim ve korkuları, kumar iptilası sükun bulmamış fırtınalı bir hayata da zemin hazırlamıştır.

Keywords

Abstract

Necip Fazıl Kısakürek as poet and outhor left a big impact the 20th century Turkish Literature with numerous literal and intellectual works. That many discussions and evaluations were made over his popularity shows his unique personality. His childhood the mansion where he lived, the first school, the Marine School and his Darülfünun (Ottoman University) Career had on important influence on his personality. His overcoming from the bohemian life he sufffered a lot, thanks to Abdülhakim Arvasi that he met in 1934, helped him open a new gate into his life. His new feeling and thought world led to complete change in his ego and egoistic perception. Despite being confident, brave, smart, generous, perfectionist, noble and combative, his loneliness illusions, fears and being addicted to gambling resulted in a continuous stormy life.

Keywords