MÜZELERİN ÖĞRENCİLERE HANGİ DEĞERLERİ KAZANDIRDIĞINA YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sınıf Eğitimi, Değer Eğitimi
Number of pages: 259-267
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzeler kültürel ve milli değerleri nesilden nesile aktarmada önemli bir misyona sahiptir. Bu bağlamda çocuğa müze bilincini okullarda değer eğitimi bağlamında erken yaşlarda kazandırmak önem arz etmektedir. Bu sorumlulukta önemli bir yeri olan sınıf öğretmeni adaylarının müzelere yönelik düşüncelerini ve hangi değerleri kazandırdığına yönelik inançlarını ortaya çıkarmak bu araştırmanın amacıdır. Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan 18 öğrenciyle birebir görüşme yapılarak durum çalışması (örnek olay) şeklinde yürütülmüştür. Toplanan veriler betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmeni adayları müzelerin öğrencilere başta empati (n=13) ve vatanseverlik (n=4) değeri olmak üzere saygı, milliyetçilik, sabır, iyilik ve tarih bilinci gibi değerleri kazandırdığını düşünmektedir.

Keywords

Abstract

Museums have an important mission in transferring cultural and national values from generation to generation. In this context, it is important for the child to acquire the museum consciousness at an early age in the context of value education in schools. It is the purpose of this research that reveal beliefs classroom teacher candidates who have an important place in this responsibility about museums and which values they gain. The research was conducted as a case study (case study) by interviewing 18 students who were studying in the Department of Elementary Teacher Education at Süleyman Demirel University Faculty of Education. The collected data were analyzed using descriptive and content analysis techniques. As a result of the research, the class teacher candidates think that museums gain values such as respect, nationalism, patience, goodness and history consciousness, especially empathy (n = 13) and patriotism (n = 4).

Keywords