SUSKUNLUK SARMALI VE TÜRKİYE,
SPIRAL OF SILENCE AND TURKEY

Author:

Number of pages : 123-133

Abstract

Suskunluk sarmalı kuramı Alman siyaset bilimci Elisabeth Noelle-Naumann tarafından 1970 li yılların başlarında geliştirilen oldukça önemli bir kuramdır. Bu kuram kitle iletişim araçlarının bireyleri ve toplumu susturabilme ve kimi gruplara da konuşma cesareti verebilme gücü üzerinde durmaktadır. Bu makalenin amacı suskunluk sarmalı teorisi bağlamında medya gücünün kamuoyunun oluşturulması, manipüle edilmesi ve alternatif düşüncelerin bastırılması gibi konulardaki etkisini ortaya koymaktır. Bireylerin toplumdan dışlanma ve baskıya maruz kalma endişesiyle sessizleşmesinde ve kamuoyunun bu doğrultuda oluşmasında medyanın etkin rol oynadığı varsayılmıştır. Son zamanlarda ülkemizde de suskunluk sarmalı teorisinin ileri sürdüğü görüşlerle örtüşen bir sessizliğin hakim olması, bu konuda medyanın etkin rolünün bulunması ve bu alandaki çalışmaların yetersiz oluşu bu çalışmayı önemli kılacaktır.

Keywords

Abstract

Spiral of silence theory is a very important who developed by the German political scientist Elisabeth Noelle-Neumann in the early 1970s. This theory emphasizes the power of mass media to silence i

Keywords