PRATİK ZEKÂ

Author :  

Year-Number: 2017-57
Language : null
Konu : Davranış bilimleri
Number of pages: 318-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zekânın tanınması ve takdiri kolay iken; tanımı oldukça zordur. İlgili literatürde belli zekâ tasnifleri yaygın kabul görmekte olup; bunlardan analitik zekâ; zekâ bölümünün (ZB) ölçümüne en elverişli olanıdır. Bu minvalde; bir meseleyi, onu kendi bileşenlerine ayırarak hâl yoluna koymak geçerli yaklaşım gözükmektedir. Bununla beraber zekânın çok önemli bir diğer boyutu; karmaşık ve soyut tahlillerden farklı bir surette; gündelik hayatın akışı içinde ortaya çıkan sorunlara oracıkta âni somut çâreler bulmak ile ilintilidir. İşte bu noktada iştigal ettiğimiz husus; tahlilci zekâdan ziyade pratik zekâ demektir. Pratik zekâ sahibi birey; eldeki yapıları ve imkânları da gerektiğinde yeni bir ivme ile harekete geçirir. Daha etkin ve verimli bir işlevselliğe kavuşturur. Zekânın pratik veçhesi kılgısal (pragmatik) davranış ile birbirlerini tamamlayıcı özelliktedir. Pratik zekâ için esas önemli olan; başarılı, tatminkâr bir neticeye çabucak ulaşmaktır. Kurnazlık ve açıkgözlük; ifade edilen düşünceye pek yakındır. Teknik, idarî, askerî başarılarda pratik düşünce tarzının katkısı fevkalâde yüksek seviyededir.

Keywords

Abstract

Intelligence is easy to recognize and appreciate, while it is rather difficult to define. In the related literature; certain claassifications of intelligence are commonly accepted, the analytical intelligence being the most appropriate regarding the measurement of the intelligence quotient, IQ. At this particular instance, solving a problem by

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics