BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ (ÜYTE) UYGULAMALARININ FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2017-56
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sağlık Kurumları Yönetimi
Number of pages: 241-266
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) sistemi, özellikle çok çeşitte üretim yapan örgütlerde genel üretim giderlerinin ürün veya hizmetlerle doğru şekilde ilişkilendirilememesi problemine çözüm olarak geliştirilmiş bir yöntemdir. Sağlık hizmetleri sunan sağlık işletmelerinde yapısal özelliklerine göre çok çeşitli maliyet merkezleri oluşmakta ve bu durum maliyetlerin tam olarak hesaplanmasını güçleştirmektedir. Özellikle kâr amacı gütmeyen kamu hastanelerinde maliyet hesaplamalarının yetersizliği, kaynakların etkin kullanılmamasına ve maliyet kontrolünün kaybedilerek devletin yükünün artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı bir kamu hasta¬nesindeki üremeye yardımcı tedavi uygulamalarının yapıldığı birimde verilen hizmetlerin maliyetlerini analiz etmektir. Araştırmada retrospektif olarak, 2014 yılı içerisinde Kadın Doğum Anabilim Dalı bünyesinde yapılan üremeye yardımcı tedavi uygulamaları FTM yöntemi aracılığı ile analiz edilmiştir. FTM uygulaması ile hasta kabul, poliklinik, biyokimya ve androloji laboratuvarında gerçekleşen faaliyetler çeşitli yönleri ile değerlendirilmiş, ulaşılan maliyet bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer alan fiyatlar ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda sunulan her bir aşılama (IUI) işleminden -306,291 TL zarar edildiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The Activity Based Costing (ABC) system is a solution which was developed to solve the problem that overhead costs cannot be related to the goods or services correctly, particularly in the organizations that produce wide range of goods. Several cost centers are formed in accordance with their structural features of the health organizations providing health services. Therefore, this makes it difficult to correctly calculate the costs. Especially, inadequate cost estimations in non-profit public hospitals cause loss of control on costs, inefficient use of the resources and in turn an increase in burden on the state’s economy. The main objective of this study is to analyze the costs of the services provided in the unit in which Assisted-Reproductive Technique (ART) are applied in a public hospital. In the study, as retrospectively in Gynecology and Obstetrics Department assisted-reproductive technique applications in 2014 were analyzed by ABC method. With using ABC application, activities in patient admission, polyclinic, biochemistry and andrology laboratory were evaluated in various aspects and the acquired cost data was compared with The Medical Enforcement Declaration Price List. As a result of the research, it was determined that -306,291 TL was lost from each intra uterin inseminasyon (IUI) transaction.

Keywords