ÇAĞDAŞ İRAN SANATINDA KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Author:

Year-Number: 2017-56
Number of pages: 231-240
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz sanatı, kendinden önceki sınırları arkasında bırakarak ve öncelikli olarak bir kavram vasıtasıyla izleyiciye temas eden bir yaklaşım ortaya koyar. Bu anlamda sanatçı için bu yolu izleyen her yol mübahtır. Modern teknolojinin ve malzemenin sunduğu geniş olanaklarla istediği en uygun aracı seçebilen sanatçı, artık iki boyut arasına sıkışmaktan kurtulur. İran çağdaş sanatına baktığımızda, son yıllarda birçok genç sanatçının, multimedya olanaklarını kullanarak, kendilerine özgü sunuş biçimleriyle düşüncelerini ortaya koydukları gözlemlenmektedir. Bu sanatçılar bakış açılarına göre üç grup altında değerlendirilebilir: Dini-ideolojik bakış açısıyla Sadegh Tirafkan, Evrensel bakış açısıyla Bita Fayyazi, Sosyal ve Eleştirel bakış açısıyla Ahmed Nadaliyan’ın çalışmaları, hem çağdaş hem de geleneksel sanatın özelliklerini içerisinde barındırması açısından son derece özgün bir duruş sergilemektedir.

Keywords

Abstract

Today's art put forwards an approach that leaves the previous boundaries behind it and touches the viewer primarily through a concept. In this sense, any way that follows this path for the artist is permissible. The artist, who has chosen the most appropriate tool he wants with the wide range of possibilities offered by modern technology and materials, is now free from squeezing between two dimensions. When we look at Iranian contemporary art, it is observed that in recent years, many young artists have used their multimedia possibilities to express their thoughts with their own presentation style. These artists can be considered under three groups according to their viewpoints: Sadegh Tirafkan with a religious-ideological point of view, Bita Fayyazi with a universal point of view, Ahmed Nadaliyan with a social and critical point of view, exhibits a very unique stance in terms of features both contemporary and traditional art .

Keywords