SEKTÖREL BAZDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İş Güvenliği ve Sosyal Güvenlik
Number of pages: 504-510
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İSG uzmanının iş hayatında (inşaat, tarım, gıda, kimya vb.) birçok farklı sektörlerde çalıştığı düşünüldüğünde bu kişinin almış olduğu eğitim tüm sektörlere yöneliktir. Dolayısıyla İSG uzmanının almış olduğu eğitim de tüm sektörleri kapsayacak şekilde olmaktadır. İSG uzmanının almış olduğu bu eğitim çalışmayı planladığı iş koluna yönelik olması durumunda oluşacak fayda ve kazanç çok daha fazla olacaktır. Örneğin; makine imalatı yapan bir fabrikada çalışacak İSG uzmanının gıda, maden gibi alan dışı konularda eğitim alması yerine kendi iş kolu olan makina alanında eğitim alması birçok yönden (eğitim, personel, zaman, maliyet vb.) kazanç sağlayacağı düşünülmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Mevzuat takip edildiğinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının çalıştığı sektördeki teknik konulara hakimiyetinin gerekliliğinin fark edildiği görülecektir.

Keywords

Abstract

The education that associate degree specialist has taken when he / she is thought to work in many different sectors in business life (construction, agriculture, food, chemistry, etc.), is intended to all sectors. Therefore the education which is given to the specialist, include all these areas. If the training of the OHS specialist is directed at the business line for which the training is planned, the benefits and benefits to be generated will be much greater. For example; it is thought that the OHS specialist who will work in a machine manufacturing factory will be able to gain training in many areas (education, personnel, time, cost, etc.) instead of training in the field of machinery which is its own business line instead of training in fields other than food and mining. When the legislation on Occupational Health and Safety is followed, it will be seen that the necessity of occupation of the technical issues in the sector of Occupational Health and Safety Specialists is recognized.

Keywords