SOYUT, SOYUTLAMA, SOYUT SANAT

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Kültür ve Sanat
Number of pages: 233-241
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Duyusal olan, bir deneyim fırsatı veren cisimlerin algılanır oluşu, somut bir kavramın varlığını açıklar. Deneyim dışı kalan, nesnelerin birbiriyle dolaylı ilişkilerinden çıkarımla, düşüncede üretilen kavramlar bizi soyut kavramlara götürür. Düşünmenin, işlenmemiş algı-verilerini kavramlara dönüştürdüğü ve bu kavramların soyutluk özelliklerini, kendi nesnel özelliklerinden sıyırıp, düşünsel işlemlere uygun hale getirdiği varsayılır. Sonuçta her iki öğede birbirini tamamlar. Somut olan kendini bir nesnede tamamlarken soyut olan daha genel nesnelerin dolaylı ilişkisinde kendini bulur. Soyutlama biraz daha farklı değerlendirilir; bütünlüğü temsil eden yapıdan, bilinçli bir yaklaşımla esas özü ortaya çıkarır. Rastgele olanı bütünden çıkartılmış bir yapının o nesneyi tanımlaması ve ondan soyutlamaya gidilmesi, esas cisimden bilgi almayı zorlaşır. İmgeler, içeriğin kendi özniteliksel özellikleriyle; cismin yerini alan kavramların ortaya çıkmasına, düşüncenin üretilmesine, aklın idrak etmesine vasıta olurlar. Soyut ve soyut sanat, düşüncenin soyut kavramıyla bir yaratma eylemi oluşturur, bu düşüncenin saf haliyle geometrik bir soyutlama, herhangi bir cismi referans almayan bir leke veya bir işarettir.

Keywords

Abstract

Perceiving the objects, whicha are sensory and give us a chance of experience represents the existence of a concrete concept. It can be inferred from the indirect relations of the objects with each other which are out of experience that the concepts produced in mind lead us to abstract concepts. It is thought that thinking turns raw perception data in to concepts, and therefore ,these concepts make the abstractional features available for intellectual processes regardless of their objective features. As a result, both elements complemente ach other. While concrete one complements itself in an object, the abstract one does this in the indirectrelation of more ordinary objects. Abstraction is assessed in a bit more different way. It reveals the basiccore with a mindful approach through the structure which represents integrity. That a structure obtained randomly from an integrity define that object and lead to abstraction makes it difficult to get information from the core object . Images with the features of the content enable the concepts replaced by the object to come out and also generate ideas while realising the mind. Abstract and abstract Art form a creation process with the abstract concept of thought, and a geometrical abstraction with the pure form of the thought is a sign or stain not referring to any object.

Keywords