ORTAÇAĞ’DAN 20. YÜZYILA, AVRUPA’DAN ORTADOĞU’YA AÇLIĞIN DEĞİŞMEYEN İMGELERİ ve YAMYAMLIK

Author :  

Year-Number: 2017-55
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 215-232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Açlık insanın beslenme olanaklarını yitirmesi ve karşılayamaması durumudur. Modernizmin en büyük başarısının kıtlık ve açlığı büyük ölçüde insanlık için yakın bir tehlike olmaktan çıkartmasıdır. Ancak özellikle savaş ve savaş ertesi dönemlerde ekonomik ve siyasal düzenin zarar görmesine paralel olarak açlık vakaları görülmektedir. Buna ek olarak totaliter rejimlerin baskıcı iç toplumsal düzenlemeleri de insanları açlıkla yüz yüze bırakabilmektedir. 20. Yüzyıl iki büyük savaş ve çok sayıda iç savaş yüzünden açlığın zaman zaman geniş kitlelerce hissedildiği bir dönem olmuştur. İnsanlar açlık yüzünden daha önce tüketmedikleri birçok besini tüketebilecek ruh haline bürünebilmektedirler. Ancak açlık vakalarının en uç sonuçları insanlar arasında yamyamlık vakalarının görülmesidir. Açlıktan bir insanın diğer insanların cesetlerini yemesi ve en kötüsü yemek için öldürmesi kültürel niteliklerden bağımsız olarak dünya üzerinde birçok bölgede görülebildiği gibi yakın coğrafyamızda da görülebilmektedir.

Keywords

Abstract

Hunger is a condition in which humans fail to have access to food. The biggest achievement of modernity is that it put to a large extent an end to the imminent danger of hunger and famine for human beings. However, hunger is around especially during and in the aftermath of a war along with the disruption of economic and political order. Moreover, repressive domestic societal regulations of authoritarian regimes may also lead to starvation of the people. There is an era in which hunger became widespread due to the two great wars of the 20th century and civil wars. People could assume a mood leading them to eat the food that they wouldn’t do otherwise. Yet the most extreme outcome of starvation is the incidents of cannibalism. That one human being can eat dead bodies or worse he or she can kill other humans to eat can be seen regardless of cultural factors in many places around the world as well as in our surrounding region.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics