İLETİŞİM BARİYERLERİ ÇOCUKLARIN OKUMA VE ÖĞRENME KÜLTÜREL DAVRANIŞLARINI ETKİLEMEKTEDİR: TÜRK İLKOKULLARINDA ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ İLE UYGULADIKLARI OKUMA AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 203-213
Year-Number: 2017-56

Abstract

İletişim insanların günlük yaşantılarında önemli bir yere sahiptir. İnsanlar iletişim kurma güçlükleri yaşamaktadır. Bu süreçte problem diğerlerini anlayamama ve iletişim kuramama durumu ile başlar. Çocukluk dönemi dünya ile insanlarla iletişim kurmanın ilk adımlarının atıldığı dönemdir. Yazma ve okuma becerileri çocukların iletişim süreçlerinde önem teşkil etmektedir. İyi okuyucu olan çocuklar iyi iletişim kuran çocuklar olmaktadır. Fikirlerini ve öğrendiklerini kolayca paylaşabilmektedirler..

Keywords

Abstract

Communication is a very important tool for people’s daily life routines. People sometimes cannot communicate with each other successfully. Thus, when people cannot understand and communicate with each other, important problems may arise. The first signs of communication with the world and people are detected in childhood. Reading and writing skills are important for children’s communication processes. Children who are good readers are good at communication as well. These children can also share their ideas and what they have learned easily.

Keywords