ESKİŞEHİR KARACAHİSAR KALESİ KAZI ÇALIŞMALARINDA BULUNAN BİR GRUP SİKKE

Author:

Number of pages: 1-9
Year-Number: 2017-58

Abstract

Bu makalede, Osmanlı Beyliğinin kurulduğu Karacahisar Kalesi’nde 2011-2014 yılları arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında ele geçen sikkelerin küçük bir bölümü ele alınmıştır. Bir Ortaçağ kalesi olan Karacahisar Kalesi, il merkezinin 7 km güney batısında, Porsuk Çayı’nın kenarında, 1010 metre yükseklikte bir plato üzerinde bulunmaktadır. Kalede 2011-2014 yılları arasında sürdürülen kazı çalışmalarında toplam 244 adet sikke ele geçmiştir. Ele geçen bu sikkelerin dönemlere göre ayrımı yapıldığında sikkelerin 237’si Osmanlı Dönemine ait iken 5 sikke Bizans Dönemine aittir. Okunan sikkelerden 2’si gümüş iken, 10 adeti bakırdır. Okunan sikkelerin kronolojik dizimi, kalenin I. Murad döneminden Fatih devrine kadar kesintisiz kullanıldığını desteklemektedir.

Keywords

Abstract

This article approaches to evaluate some of the coins which found during the excavations in which were establishment of the Ottoman Beylik Eskişehir Karacahisar Fortress between 2011-2014. Karacahisar Fortress is a medieval castle located 7 km south west of city center, in a plateau at a height of 1010 meters on the edge of the Porsuk Stream. 244 coins were found in the excavations carried out between the years 2011-2014. When the coins was separated chronologicaly, 237 coins dated to Ottoman period and 5 coins dated to the Byzantine period. 2 silver and 10 copper coins are clearly readable. The chronological sequence of 12 coins support that the fortress was used through from Murad I to Fatih period.

Keywords