NAKİT TEMETTÜ ÖDEYEN FİRMALARIN PAY SENETLERİNDE YAŞANAN FİYAT ANOMALİSİ: BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2017-56
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme-Finans
Number of pages: 24-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın iki temel amacı vardır. Birincisi, Borsa İstanbul, BIST Temettü 25 endeksinde yer alan firmaların, pay senetlerinde normalüstü getirinin başka bir ifadeyle bir anomalinin yaşanıp yaşanmadığının belirlenmesidir. İkincisi, bu endekste yer alan ve son üç yıl boyunca nakit temettü dağıtan firmaların, pay senetlerinde yaşanan fiyat yükseliş veya azalışının tespit edilmesidir. Uygulama dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. İkinci aşamada, normalüstü getiri sonuçları hesaplanmıştır. Üçüncü aşamada, değişkenler arasındaki ilişkinin yönü tespit edilmiştir. Son aşamada, firmaların pay değerleri ile ilgili fiyat hareketleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular ile Finans Teorisinin açıklamaları birbirleriyle tutarlıdır.

Keywords

Abstract

This study has two main objectives. First is to determine whether or not there is an abnormal return, or in another word, anomaly, in the firms listed in Borsa İstanbul BIST Dividend 25 Index. Second is to determine the price increase or decrease in the equities of firms that are listed among this index and which distributed cash

Keywords