KARAMAZOV KARDEŞLER ROMANINDA METİNLERARASI İLİŞKİLER

Author :  

Year-Number: 2017-55
Language : null
Konu : Rus Edebiyatı, Edebiyat Bilimi
Number of pages: 483-503
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metinlerarasılık bir metnin başka bir metnin içinde var olmasıdır. Karamazov Kardeşler romanında bir metin çeşitliliği dikkati çeker. Kutsal kitaplar, ünlü yazarların eserleri, popüler edebiyat, bir gazete haberi, dini metinler vb. Karamazov Kardeşler’, bir alıntılar mozaiğine dönüştürür. Dostoyevski’nin metinlerarası ilişkiler kurarken yenilikçi yanı metinlerarası ilişkiyi yazar değil karakter perspektifinden kurmasıdır. Romantik, coşkulu roman kahramanları konuşmalarıyla Alman romantiklerine gönderme yaparken, düşünsel yanı ağır basan başka bir karakter felsefi metinlere gönderme yapar. Her karakterin kurduğu metinlerarası ilişki kendisinin bildiği kadardır. Karamazov Kardeşler’in metinlerarasılık bağlamında incelenmesinde Bahtin’in “diyalojizm” kavramı esas alınmıştır. Bahtin’in bu kavramı birden fazla metnin birbiriyle söyleşmesi anlamına gelir. Bahtin’e göre diyalojik metin kendisinden önce gelene metinleri cevapladığı gibi kendisinden sonra gelen metinlere de cevap hakkı doğurur. Bu kavram “metinlerarası” kavramının temelidir. Bahtin’e göre Dostoyevski’ye kadar diyalojik olmaya yaklaşmış metinler olsa da gerçek anlamda diyalojik romanlar yazan tek isim Dostoyevski’dir. Karamazov Kardeşler ise Dostoyveski’nin romanları içerisinde en diyalojik olandır.

Keywords

Abstract

Intertextuality is that a text exists in another text. In The Brothers Karamazov novel, a variety of texts attract attention. Sacred books, works of famous authors, popular literature, a newspaper report, religious texts, etc.makes a mosaic of quotes the Brothers Karamazov. Dostoyveski's innovative side is to build the intertextuality from the perspective of the character, not the from writer’s aspects. When romantic, enthusiastic heroes refers to German romantics, another character whose philosophical side is predominant is referring to philosophical texts. The intertextual relationship established by each character is as much as he knows. When The Brothers Karamazov were examined in context of intertextuality, Bahtin's concept of “dialogism” was taken as basis. This concept of Bahtin means that more than one text interacts with each other. According to Bahtin, the dialogic text answers the previous texts, as well as the texts that follow it. This concept is the basis of the concept of "intertextuality". According to Bahtin, Dostoyevsky is the only name that writes dialogic novels in real sense, even though there were another novels that close to being dialogical. The Brothers Karamazov are the most dialogical one of Dostoyveski's novels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics