AHISKALI TÜRKLER’İN GÖÇ SÜRECİ VE HONAZ’DAKİ YAŞAM DENEYİMLERİ

Author:

Number of pages: 1-23
Year-Number: 2017-56

Abstract

Bu makalenin temel sorunsal alanı, Rusya’dan göçün Honaz’a yerleşen Ahıskalı Türkleri nasıl etkilediği ve buna bağlı olarak söz konusu göçün Honaz’daki bugünkü yaşamlarında nasıl rol oynadığını tartışmaya açmaktır. Bu araştırma kapsamında Rusya’dan Türkiye’ye sürgün edilen ve Honaz’a yerleşen 300 Ahıskalı Türk’ten oluşan bir araştırma evren bütünlüğü ile karşılaşılmıştır. Söz konusu evreni yaklaşık % 20 oranında temsil edecek şekilde Honaz’da yaşayan 60 Ahıskalı Türk’ten oluşan örneklem bütünlüğü üretilmiştir. Bu araştırma kapsamında elde edilen anlamlı bulgulardan biri de Ahıskalı Türklerin öncelikle kendi aralarında çok güçlü bir biz duygusuna sahip oldukları, ikinci olarak Türk olmaktan ve Türkiye’de yaşıyor olmaktan oldukça memnun olduklarıdır. Ayrıca Honaz’da yaşayan Ahıskalı Türkler kendilerini hala Ahıskalı hissetmektedirler. Buna karşın Ahıskalı Türklerin daha fazla Honazlı olabilmeleri için büyük çaba göstermeleri gerektiğini içeren bir tablo ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

The main problematic of this article argues how effected Ahıska Turks who immigrate from Russia and locate in Honaz and therefore how this immigration play role over their life daily life in Honaz. Within this research, 300 Ahıska Turks exiled from Russia and located in Honaz has been come across as a research universe. 60 Ahıska Turks living in Honaz has been achieved as a sample representing given universe nearly about % 20 proportion. One of the meaningfull finding achieving from this research is that Ahıska Turks first of all have so powerful we-feeling within themselves and second they are so satisfied with being Turk and living in Turkey. However, Ahıska Turks living in Honaz still feel themselves as Ahıska community dweller. Nevertheless, there emerge a table that involve great effort for Ahıska Turks in order to become much more Honaz community dweller.

Keywords