SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ GALATA MEVLEVİHANESİ 171 NUMARALI MECMUADA CEVÂBÎ’NİN ŞİİRLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-55
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 564-572
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mecmua; Arapça kökenli bir sözcük olup Türkçede toplamak, bir araya getirmek anlamlarıyla karşılanmıştır. Edebiyat tarihimiz içerisinde mecmualar manzum ve mensur çeşitli edebî ürünlerin bir araya getirildiği önemli kaynaklardandır. Şekil, içerik ve muhteva konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmayan mecmualar, edebî tarihimizin temel kaynaklarının ışık tutamadığı alanlarda yardımcı kaynaklarımız halini almıştır. Mecmualar tarihsel dönemleri, edebî yönelimleri, fikrî ve sosyolojik değişimleri yansıtan belgelerdir. Şiir mecmuaları da Osmanlı ilim, kültür ve edebî hayatında önemli bir yere sahiptir. Şiir mecmua çalışmasının faydalarının başında,

Keywords

Abstract

While being an Arabic Word, Mecmua; is come to mean; collecting, unite together in Turkish. In Turkish History of Literature, mecmua are quite significant sources to unite various literature pieces together. Without having any restrictions about structure, context and content, mecmua has become a supplemental source for the parts of the literature history where the fundamental sources could not enlighten. Mecmua are documents that represents the historical eras, literary inclinations, ideal and sociological shifts. Mecmua of poetry has a crucial spot in Ottoman’s science, culture and literary life. The leading benefit of mecmua poetry studies is to, follow the tracks of poems from

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics