TAŞIMA MERKEZİ OKULLARDA İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ERCİŞ İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2017-55
Language : null
Konu : RESİM-İŞ EĞİTİMİ
Number of pages: 184-198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gündelik yaşamın vazgeçilmez parçası olan sanat eğitimi bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Okullarda verilmesi ön görülen görsel sanatlar eğitiminde topluma ve çevreye faydalı olan, kültürüne bağlı, estetik beğeniler sahip, yaratıcı ve üretken bireylerin yetişmesi öngörülmektedir. Ülkemizde uygulanan görsel sanatlar eğitimi dersi çeşitli problemler nedeniyle nitelik olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Özellikle kent merkezlerinden uzak eğitim kurumlarında alt yapının yetersizliği ve donanım eksikliği gibi belirgin nedenler bulunmaktadır. Bununla beraber taşımalı eğitim veren kurumlarda görsel sanatlar eğitimindeki problemlerin sadece alt yapı ve donanım yetersizliğinden kaynaklanmadığı görülmektedir. Çalışmanın amacı “Erciş İlçesi örneği ele alınarak ilçedeki taşımalı eğitim merkezi okullarda ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin görsel sanatlar eğitimi dersinin uygulanabilirliğine yönelik problemler ve çözüm önerilerinden oluşmaktadır. Betimsel nitelikteki bu araştırmaya “Erciş ilçesindeki taşıma merkezli okullarda öğrenim gören 608 öğrenci katılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS-20 istatistik paket programı kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

The training of art which is an indispensable part of everyday life, has gained a new dimension in line with the development of science and technology. It is aimed to educate the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics