GÜNCEL SANAT PAGANİSTİ: HERMANN NITSCH

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 175-183
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20.yüzyılın başlarında Dadaist ve Fütürist sanatçılar tarafından çeşitli başlıklar altında sergilenen eylemler, 1970’li yıllardan itibaren genel olarak “performans” adı altında anılmaya başlanmıştır. Bir tanık olarak sanatçının toplumsal olanı idrak edip değerlendirdiği ve kendi bedeni üzerinden bireysel ve toplumsal yüzleşme içerisine girdiği bu performanslarda, kimi zaman şiddet ve kan akıtma eylemleri söz konusudur. Köklerini Pagan ritüellerine kadar götürebileceğimiz bu eylemleriyle Hermann Nitsch, 1960’larda kurucularından olduğu Viyana Aksiyonistleri grubunun en güçlü temsilcilerinden biridir. Sanatçı 1962 yılında “İlk Eylem” olarak başlattığı performansından “150.Eylem” adıyla 2017 yılında gerçekleştirdiği performansına kadar hep aynı söylem üzerinden hareket eder; çarmıha gerilmiş İsa ile Apollon-Dionysos karşıtlığı ile aynı sahnede buluşur.

Keywords

Abstract

The activities that were exhibited by Dadaist and Futurist artists under various titles in the early 20th century began to be called "performance" in general since the 1970s. At these performances, where the artists perceives and evaluates being social and enters into i

Keywords