ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR SPONSORLUĞU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 163-174
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin spor sponsorluğu hakkındaki düşüncelerini ve spor sponsorluğunun literatüre göre doğru anlaşılıp anlaşılmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu düşünce içerisinde Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden rasgele örnekleme yöntemi kullanılarak 217 öğrenci ile görüşülmüş ve bu öğrencilere sosyo – demografik bilgileri içeren ve sonrasında da üniversite öğrencilerinin spor sponsorluğu hakkındaki görüşlerini ölçme amaçlı olarak hazırlanan anket uygulanmıştır. Araştırma değerlendirildiğinde elde edilen sonuçlara göre erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre sporda, seyirci sayısının artmasına bağlı olarak sponsorların ilgisini çekme düzeylerinin arttığı düşüncesine daha fazla oranda katıldıkları anlaşılmıştır (% 75,7 ). Ayrıca kız öğrencilerin, erkek öğrencilere nazaran daha fazla oranda spor sponsorluğunu sadece bir bağış olarak nitelendirdikleri ortaya çıkmıştır. Bölümler arası farklara bakıldığında, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, spor yöneticiliği bölümü öğrencilerine göre spor sponsorluğu bağış yapmaktır düşüncesini savundukları görülmektedir (% 74,6). Araştırmaya katılan bireylerin lisanslı sporcu olup olmaması durumunun da sportif faaliyetlerin, sponsorların ilgisini çekmesi durumu üzerinde de etkili olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study was carried out to investigate Ordu University, the School of Physical Education and Sports students' views on sports sponsorship and to determine whether the concept of sports sponsorship in the literature is understood correctly. 217 students from the School of Physical Education and Sports of Ordu University were randomly selected and interviewed. Students were first administered a questionnaire to obtain socio-demographic information and then another questionnaire to measure their views on sports sponsorship. Results indicate that male students agree more with the view that any increase in the number of spectators has a positive effect on attracting sponsors than do female students (75.7%). Significantly high number of female students regards sports sponsorhip as just a form of donation compared to male students. Physical Education and Sports Teaching Department students agree more with the view that sports sponsorhip is donation than do Sports Management Department students (74.6%). Results also indicate that whether or not participants are licensed athletes has an effect on their views on attracting sponsors to sports activities.

Keywords