MUHASEBE EĞİTİMİ VE ENDÜSTRİ 4.0 İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-55
Language : null
Konu : Muhasebe
Number of pages: 152-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde gelişen teknolojinin etkisi ile küreselleşen şirketler yeni bir kavram olan endüstri 4.0’ın etkisine girmişlerdir. Şirketlerin doğrudan etkilendiği endüstri 4.0 kavramı muhasebe alanını da doğrudan etkilemektedir. Şirketler için bu entegrasyon muhasebe ve dolayısıyla muhasebe eğitimini de etkiliyor. Bu etki çerçevesinde endüstri 4.0 ile muhasebe eğitimi arasındaki ilişkiye katkı sağlamak yeni araştırmalara yol açmak için oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmada muhasebe eğitimi ve endüstri 4.0 arasındaki ilişkiler literatürü temel alarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, endüstri 4.0, endüstri 4.0’ın gelişimi, endüstri 4.0 ve muhasebe eğitimi incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda endüstri 4.0 ile muhasebe eğitiminin bağı ortaya konmuş ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

With the impact of today's developing technology, globalizing companies are influenced by a new concept of "industry 4.0". The industry directly affected by the 4.0 concept also has a direct impact on the accounting field. This integration for companies also affects accounting and hence accounting education. For this reason, in this study, it is aimed to investigate literature-based relations between "accounting education" and "industry 4.0". This study covered "the development of industry 4.0", "industry 4.0", "industry 4.0 and accounting education". As a result of the examinations made, the relationship between the industry 4.0 and the accounting education has been put forward and various suggestions have been made. Contributing to the relationship between industry 4.0 and accounting education within this impact framework is crucial for lead to new research.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics