ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ İLE ORMANCILIK BÖLMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ISPARTA ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sporda psikososyal alan.
Number of pages: 286-294
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri ile Ormancılık Bölümü öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığının ve internet kullanımı konusundaki görüşlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. İnternet, hızlı bilgi erişimi sağlaması ve iletişimi kolaylaştırması nedeniyle yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde internetin tahmin edilenden daha aşırı bir şekilde kullanımının artması, internet bağımlılık türü olarak nitelendirilmektedir. Bu gelişmeler sonucunda gençlerde, aşırı ve gereksiz internet kullanımı, internet bağımlılığını ortaya çıkarmaya başlamıştır. Ülkemizde internetin aşırı ve gereksiz kullanılması, internet bağımlılık hastalığına zemin oluşturmuştur. Ülkemizde internet bağımlılığı gençlerde daha fazla görülmektedir. Geleceğin teminatı gençlerin zamanlarının gereğinden fazlasını internet üzerinde geçirmeleri, onların eğitimde ve diğer alanlarda başarısını olumsuz etkilemekte, sosyalleşememesine ve hareketsiz bir hayat tarzına neden olmaktadır. Bu çalışma farklı ilgi alanlardaki gençlerin internet bağımlılığı düzeylerinin tespiti açısından önemli bir çalışmadır. Çalışmada, gönüllü bireylerden veri toplamak amacıyla “İnternet Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to introduce whether internet addiction levels of students of Computer Technologies and Forestry Department of Süleyman Demirel University Atabey Vocational School have differentiated or not and their opinions about internet usage. The Internet has become an indispensable part of our lives because it provides fast information access and facilitates communication. The increasing of the today's Internet use more excessive than predicted is described as the type of internet addiction. As a result of these developments, the use of excessive and unnecessary internet use has begun to cause internet addiction in youngsters. Excessive and unnecessary use of the internet in our country has created the basis for internet addiction. Internet addiction in our country is seen more in youngsters. As youngsters, guarantee of the future, spend their time on internet more than necassary, this situation affects their success in education and other fields negatively and leads them to be asocial and to have an inactive lifestyle This study is an important study for determining the internet addiction levels of youngsters with different interests. In the study, "Internet Addiction Scale" was used to collect data from voluntary i

Keywords