TÜRKİYE’DE ZEYTİNYAĞI TURİZMİNİN BAŞLANGIÇ UYGULAMALARI

Author :  

Year-Number: 2017-55
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 134-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zeytinyağı turizmi, esas olarak zeytinle ilgili ürün ve hizmetlerin tüketimine dayalı faaliyetlerinden oluşmaktadır. Hem turizm hem de zeytin üretiminde önde gelen ülkeler asrında yer almasına karşın, Türkiye’de zeytinyağı turizmi kapsamında faaliyet gösteren sınırlı sayıda işletme bulunmaktadır. Bu çalışma, bir örnek üzerinden, zeytinyağı turizminde kritik başarı faktörlerini incelemekte ve bir zeytinyağı turizmi işletmesinin temel ve özel niteliklerini belirlemektedir. Araştırma kapsamında örnek olarak incelenen işletmenin, diğer ülkelerde sunulan ürün ve hizmetlere benzer biçimde ve çeşitlilikte ürün ve hizmetler sunduğu belirlenmiştir. Ayrıca, incelenen işletme vizyonunun müşteri beklentileri doğrultusunda şekillendiği anlaşılmıştır. Başka bir deyişle, işletmenin esas olarak zeytinyağı turizmine yöneliminin nedeninin, özel bir amaçla gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri değil, müşterilerinin istek ve talepleri olduğu açığa çıkarılmıştır. Bununla birlikte işletme, bir zeytinyağı turizmi işletmesinde bulunması beklenen standart faaliyet süreçlerini sürdürmektedir. Araştırma sonuçları, Türkiye’de zeytinyağı turizminin henüz agroturizmden bağımsız olarak algılanmadığını işaret eden bulguları nedeniyle de önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Olive oil tourism consists of activities based on consumption of olive related products and services. There are limited numbers of businesses in olive oil tourism in Turkey eventhough it is among the foremost countries both in olive production and tourism. This study investigates the critical success factors in olive oil tourism and determines the basic and special features of an olive oil tourism enterprise, through a distinctive case. As a result, it is revealed that the selected case under question has the breadth and the

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics