UYGURLARIN BATIYA GÖÇLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 380-389
Year-Number: 2017-54

Abstract

Uygurların Orta Asya bölgesinde gerçekleştirdikleri tarihi faaliyetler konusunda, Türkiye’de yapılan araştırmalar oldukça sınırlıdır. Uygur Türklerinin menşeleri ve önemli olayları hakkındaki bilgiler, Eski Türkçe ve Çince olarak yazılmışlardır. Tahmin edileceği üzere, Uygurlar hakkında kayıtlar içeren kaynakların büyük çoğunluğu Çince olarak kaleme alınmıştır. Ne yazık ki, Uygurlar hakkında oldukça ayrıntılı ve zengin içerikli bilgiler veren resmi Çin yıllıklarının tamamı, Türkçe’ye henüz tercüme edilmemiştir. Tarih boyunca yaşlı ve geniş Asya bölgesinin, Budizm ve Maniheizm gibi dinlerine inanarak, çok parlak bir geçmişe sahip olan Uygurların tarihinde, yaşadıkları bölgelerden batı yönünü takip ederek, göç etmeleri çok önemli bir yere sahiptir. Biz bu kısa çalışmamızda, ağırlıklı olarak Çin kaynaklarına dayanarak, Uygurların ve Sarı Uygurların batıya gerçekleştirdikleri göçleri ve bu göç hareketine dair destanlar hakkında bir değerlendirme yapmaya gayret edeceğiz.

Keywords

Abstract

Researches conducted in Turkey on the historical activities of Uighurs in Central Asia are very limited. Information on the origins of Uighur Turks and the significant events has been written up in Old Turkish and Chinese. As it will be anticipated, majority of the sources containing records on Uighurs has been written up in Chinese. Unfortunately, not all of the official Chinese annuals that provide quite detailed and rich-content information on Uighurs have been translated to Turkish. It is an important phenomenon that, throughout the history, the old and rich Asia believed in religions such as Buddhism and Maniheism, and followed the direction to the west from where they were living in the Uighurs' history, which had a very bright past. In this brief study, we will make good efforts to evaluate the migrations of Uighurs and Yugurs to the west, as well as the saga on their movement of migration mainly relying on the Chinese sources.

Keywords