ANSELM KIEFER`IN KAHRAMANLIK SEMBOLLERİ SERİSİ'NİN ROLAND BARTHES'İN MİT KAVRAMI ÜZERİNDEN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2017-55
Language : null
Konu : Sanat
Number of pages: 14-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alman sanatçı Anselm Kiefer`in 1969-1975 yılı Kahramanlık Sembolleri (Heroic Symbols) serisi sanat tarihinde üzerinde çok fazla paradoks ve yorum üretilen eserler arasında kabul edilmektedir. Eser serisinin önemi, Almanya`da 1933-1945 Nasyonal Sosyalizm döneminde oluşan toplumsal travmanın II. Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte ele alınabilmesinden kaynaklanmaktadır. Kiefer, Nazi Almanyasına dair gerçeklikler taşıyan bu tarih irdelemesinde, Nazi Selamı (Hitler Gruss) vererek performanslar gerçekleştirmiş, bunun üzerinden fotoğraflar, foto kavramsal kitaplar ve yağlıboya eserler üretmiştir. İzleyiciye anımsattığı tarihi tabular sebebiyle bu eserlerin toplumsal alımlanması oldukça zor olmuş ve sanat çevrelerince çok tartışılmıştır. Bu nedenle çalışmada eserlerin uyandırdığı rahatsız edici duygu ve toplumsal etkilerin katmanlaştığı düzlemlerin göstergebilimsel yöntemle çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Eserler düz anlam kategorisiyle okunduğunda rahatsız edici bir içeriğe sahiptir, ancak Barthes'ın belirttiği gibi mit düzleminde bu referanslar belirsizleşmekte, göstergebilimsel okuma derinleştirildiğinde kültürel göndermelerle zenginleşen çağrışımlara işaret etmektedir.

Keywords

Abstract

The series of German artist Anselm Kiefer's Heroic Symbols from 1969-1975 is considered to be one of the works which produced many paradoxes and interpretations on art history. The prominence of the series of works, the social trauma of Germany in 1933-1945 National Socialism II. In the process after World War II. Kiefer performed performances by giving Nazi Salam (Hitler Gruss), and produced photographs, photo conceptual books, and oil paintings on this history, which is the realities of Nazi Germany. Due to the historical tabula reminiscent of the audience, the social reception of these works has been very difficult and much discussed in the art circles. For this reason, it is aimed to solve the disorganized feelings caused by the works and the planes layered by the social effects with semiological method. The works have an uncomfortable content when read in the plain categorical categorization, but as Barthes pointed out, these references become indefinite in the mythic plane, and when typographical reading is deepened, cultural sentences indicate associations that are enriched by cultural sentiments.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics